P-piller eller neutralisation?

P-piller eller neutralisation?

Der findes ca. en million katte i Danmark, og langt de fleste af disse katte bevæger sig frit rundt i naturen.

Katte bliver kønsmodne i 6-10 måneders alderen. Hunkattens løbetid varer 5-8 dage og forekommer med 2-3 ugers mellemrum. I denne periode bliver hunkatten meget kælen og højlydt. Hos hunkatte ses der ikke udflåd i forbindelse med løbetid, som hos hunden.

Hunkatte vil ofte parre sig med flere hankatte hvis de får mulighed for det. Det er derfor ikke altid at alle killingerne i et kuld har samme far. Hunkatte er drægtige i ca. 9 uger, og kan føde killinger hele året rundt.

En udelevende hunkat der ikke er neutraliseret kan få op til 3-4 kuld om året. Kuldstørrelsen kan være fra 1-8 killinger, men det typiske er dog 4-5 killinger.

Neutralisering forstås normalt som kastration af hankatte og sterilisation af hunkatte, hvor hhv. testikler og æggestokke og evt. livmoder fjernes. Disse indgreb foregår under fuld bedøvelse, og katten kommer sig rigtig hurtigt ovenpå operationen.

I stedet for at lade hunkatten sterilisere kan man vælge at give den p piller. Sterilisation er dog at foretrække fordi at p piller ikke altid er 100 % effektive. Dette skyldes dog ofte manglen på regelmæssighed af indgivelse af pille, samt at katten kan kaste pillen op uden man opdager det.

Brugen af p-piller øger desuden risikoen for forandringer i livmoderen med risiko for udvikling af betændelse, samt for udvikling af svulster i brystkirtler og for sukkersyge.

Katte bør neutraliseres i 4-8 måneders alderen, men husk på at det aldrig er for sent.

Det er værd at bemærke at ejere af gårdkatte kan have mulighed for at trække udgifterne til neutralisation (samt andre behandlinger af deres hunde og katte) fra i skat. Tjek selv ved skat.

Det er vigtigt at du tager ansvar for dine katte, hvilket indebærer at få dine katte neutraliseret og mærket. Kun på denne måde kan du som ejer hjælpe til med at sørge for at bestanden af herreløse katte ikke øges i Danmark.

 

Regler angående ordination af P-piller

Her hos Dyrlægehuset Videbæk har vi personligt taget kontakt til fødevarestyrelsen, som er ansvarlige for de fastsatte regler vedrørende udlevering af p-piller til kat.

 

Personligt kendskab til Katten

P-piller må ikke udleveres medmindre at dyrlægen har et personligt kendskab til katten, og har foretaget en klinisk undersøgelse. Dette skyldes at p-piller indeholder hormon, og derfor kan gøre væsentligt skade på katten, hvis det indgives under forkerte omstændigheder. Fx drægtighed eller anden sygdom.

Hvad gør man så hvis katten er vild?

Hos Dyrlægehuset Videbæk, har vi indgået et samarbejde med Kattens Værn, hvilket betyder at du i nogle tilfælde kan blive hjulpet med at indfange katten, og få den transporteret til os, for at få den neutraliseret. I helt særlige tilfælde kan Kattens Værn bidrage økonomisk til neutralisationen.

 

Hvad koster det?

En konsultation samt udlevering af P-piller til 60 uger koster  ca. 775 kr. Efter denne første konsultation, kan der ske reordination 1 gang mere. Derefter skal katten have en klinisk undersøgelse igen.

Til sammenligning tilbyder vi neutralisation af en hunkat til 1140 kr, alt inklusiv. Her bliver hunkatten også øremærket.

Hvis du stadig er i tvivl om hvilken løsning, der er mest optimal for dig og din kat, er du velkommen til at kontakte os.

 

Uddrag af svar fra fødevarestyrelsen

Ifølge Dyrlægelovens § 12 fremgår det at:

§ 12. En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen, jf. dog § 13. Diagnosen skal være stillet

1) efter en fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,

2) efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendt laboratorium, jf. dog stk. 2, eller

3) efter, at dyrlægen har gennemgået sygdommens symptomer og forløb med ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte tilfælde er det en betingelse, at dyrlægen har et sådant kendskab til helbredstilstanden i dyreholdet og til ejeren eller den, der på dennes vegne tager vare på dyrene, at det er fagligt forsvarligt at stille diagnosen på dette grundlag.

Det er derfor ikke i overensstemmelse med dyrlægeloven hvis dyrlægen ordinerer uden kendskab til det/de pågældende dyr. Overordnet er det ifølge dyrlægelovens § 12 et krav, at dyrlægen selv har stillet en diagnose før udlevering eller ordinering af receptpligtige lægemidler.

Når en dyrlæge ordinerer receptpligtige lægemidler, kræves det generelt, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets helbredstilstand, at det er forsvarligt at indgive lægemidlet. Hvis man ikke har undersøgt dyret eller i øvrigt tilser det med jævne mellemrum (som f.eks. ved sundhedsundersøgelser i forbindelse med vaccination), er det ikke muligt at have tilstrækkeligt kendskab, og dermed kan det ikke siges at være forsvarligt at ordinere lægemiddel til det pågældende dyr.

Ifølge produktresuméet for Perlutex vet er der en række forhold, der kræver kendskab til det dyr, der skal behandles og som dyrlægen derfor skal være opmærksom på i forbindelse med udlevering/ordinering heraf.

  • Perlutex® Vet. bør ikke anvendes i tilfælde af seksuelt umodne dyr, drægtige og diegivende dyr eller dyr med tumorer, sukkersyge, akromegali, sygelige tilstande i vagina, uterus, lever, bugspytkirtlen, mælkekirtlerne eller reproduktionssystemet.

  • Produktet må ikke anvendes under hele eller en del af drægtigheden. Må ikke anvendes under diegivning.

  • Længere tids udsættelse af løbetiden må ikke starte under løbetiden, da dette kan øge risikoen for bivirkninger i livmoderen. Dette gælder især hos ældre dyr. Behandling af juvenile dyr frarådes. Længerevarende afbrydelse af løbetid hos avlsdyr kan ikke anbefales.

 

Kontakt os

Ring på tlf. 97 17 50 40

Mail på info@dhvb.dk

Du er velkommen til at bestille tid

via TIDSBESTILLING eller kontakte

os via formularen nedenunder.

 

Kontaktoplysninger

  • Dyrlægehuset Videbæk
  • Ørnevej 1
    6920 Videbæk

  • Telefon: +45 97 17 50 40
  • Email: info@dhvb.dk
 

Følg Dyrlægehuset Videbæk på Facebook

  

Tilmeld Nyhedsbrev